Waarom kies je als gastouder voor Welkom-Kind?

Vanuit de wet  moet ieder gastouderbureau voldoen aan minimale eisen.

Gastouderbureau Welkom-Kind voldoet uiteraard aan deze minimale eisen maar wij willen meer!
Welkom-Kind staat voor persoonlijk en informeel contact. We vinden het belangrijk een goede band met onze gastouders op te bouwen.  We hebben per slot van rekening te maken met jong kinderen daar past geen harde zakelijke mentaliteit bij.

Investeren in de gastouder

Wij vinden het belangrijk om in de gastouder te investeren. Dit doen wij d.m.v. het aanbieden van activiteiten avonden en thema avonden. De activiteiten avonden zijn er vooral gericht op ervaringen delen en samen met collega gastouders gezellig en nuttig bezig te zijn. De thema avonden zijn vooral gericht op een stukje kennis overdracht op verschillende onderwerpen. Deelname aan deze avonden kost u als actieve gastouder van Welkom-Kind niets!

We hebben voldoende kennis in huis om je op het gebied van pedagogiek met raad en daad bij te staan!

Permanente educatie

Permanente educatie wordt ook in onze branche steeds belangrijker. En dat is niet zo vreemd, want door middel van scholing blijft onze kennis en die van de gastouders op pijl.

Per 2018 treedt het nieuwe Akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang in voor KDV/BSO/PSZ. De nieuwe eisen moeten leiden tot meer pedagogische kwaliteit in de praktijk. Dit akkoord IKK wordt een leidraad voor observaties en kwaliteitsoordeel voor de GGD-inspecteur. Alhoewel dit Akkoord IKK (nog) niet direct voor gastouderopvang geldt, is het wel een voorbode van de kwaliteit waar ook gastouderopvang naar toe gaat. Gastouders in het bezit van een certificaat Pedagogische Component kunnen per september 2017 inschrijven om deel te nemen aan het nieuwe permanente educatiesysteem en vanuit daar jaarlijks bijscholen.

Als lid van de KNGO kunnen wij alle gastouders het pedagogisch component met korting aanbieden.

Klik hier voor meer informatie:

Pedagogische Component